Magle Chemoswed Holding utser ekonomichef

Styrelsen för Magle Chemoswed Holding meddelar utnämningen av Petra Sjölin till ekonomichef
för företaget. Petra ska ersätta Jessica Larsson, tillförordnad ekonomichef, som kommer att lämna
företaget under den kommande månaden.

Hans Henrik Lidgard, styrelsens ordförande, sa: ”Jag vill tacka Jessica, hon har spelat en viktig roll i att
stödja företaget under denna interimsperiod och har arbetat outtröttligt under förberedelserna för
att börsnotera bolaget. På styrelsens vägnar vill jag tacka henne och önskar henne all lycka till för
framtiden.”

Justin Pierce, verkställande direktör, sa: ”Vi är glada över att Petra blir en del av Magle Chemoswedfamiljen.
Petra har bakgrunden och erfarenheten för att stödja verksamheten och jag tror att hon
kommer att vara en värderad medlem i ledningsgruppen och bidra till företagets framgång. ”