Merger/Fusion/Amniotics

Pressmeddelande avseende fusionen / Press release regarding the merger

Press Release regarding the merger

Pressmeddelande avseende fusionen

Fusionsplan / Merger plan

Fusionsplan Merger plan

Revisorsyttrande / Auditor statement

Revisorsyttrande / Auditor statement

Magle Groups årsredovisningar/Annual reports

Magle Group-Årsredovisning-2021

Magle Group-Årsredovisning-2022

Magle Group-Årsredovisning-2023

Amniotics årsredovisningar/Annual Reports

Amniotics-Årsredovisning-2021

Amnotics_Årsredovisning -2022

Amniotics-Årsredovisning -2023