Magle Chemoswed godkänt för notering på Nasdaq First North och offentliggör tilläggsdokument

Magle Chemoswed Holding AB ("Magle Chemoswed" eller "Bolaget") har fått sin ansökan om notering på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) godkänd. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till 30 juni 2020.

Magle Chemoswed har som tidigare meddelats, slutfört erbjudandet till allmänheten i Sverige och institutionella investerare om att förvärva befintliga aktier i Bolaget till ett belopp motsvarande 50 MSEK. Erbjudandet övertecknades och totalt tillfördes Bolaget cirka 1500 nya aktieägare. Granskningen av Bolaget är nu klar och Nasdaq har godkänt Magle Chemosweds ansökan om upptagande av aktierna till handel på Nasdaq First North.

Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget upprättat ett tilläggsdokument som finns tillgängligt på Magle Chemosweds hemsida, www.maglegroup.com. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med Erbjudandet i juni 2020. Tilläggsdokumentet är inte ett prospekt, har inte blivit granskat eller godkänd av någon tillsynsmyndighet och innehåller inte något erbjudande av aktier eller andra finansiella instrument.

För mer information, vänligen kontakta
Justin Pierce, VD, Magle Chemoswed Holding AB
Tel: +46 (0)70 59 358 21 
Email: Justin.Pierce@maglegroup.com
Om oss
Vi är Magle Chemoswed, ett CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedels- och medtechindustrin, baserat i Malmö. Vi erbjuder omfattande tjänster från produktutveckling ända till produkttillverkning och är stolta över att hitta lösningar på komplexa utmaningar. Tillsammans med våra kunder tar vi innovationer från idé till produkt. Läs mer på www.maglegroup.com.

Västra Hamnen Corporate Finance är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market och kan nås på ca@vhcorp.se eller +46 (0) 40 200 250.